fbpx

F.A.Q.

Weet het Joy-kind dat ik steun wie ik ben?

Om privacyredenen gebeurt de briefwisseling volledig via onze lokale partners. Je kind(je) krijgt wel je naam. Verder zal het vooral afhangen van de informatie die je zelf deelt in de brieven die je eventueel schrijft. Je kiest zelf hoeveel en wat je deelt met jouw Joy-kindje.
Meer informatie over briefwisseling, vind je hier.

Mag ik een geschenk of geld opsturen naar mijn Joy-kind?

Het is beter om geen geschenkjes op te sturen. Dit kan in de gemeenschap of onderling bij de kinderen voor conflict zorgen. Vaak komen pakjes of brieven met geschenken in niet aan op hun bestemming omdat ze worden onderschept bij de douane. Dit is zeker het geval voor cash geld dat wordt opgestuurd. India heeft namelijk een cashless policy (zelfs voor ngo’s). Als alternatief kan je wel een extra bijdrage storten, zodat de lokale verantwoordelijke eventueel een geschenk of een extraatje kan voorzien voor een verjaardag, feestdag of goed rapport.

Moet ik een brief schrijven?

Het is uiteraard altijd fijn als je kindje een brief krijgt, maar dit is geen verplichting.
Meer informatie over briefwisseling, vind je hier.

Mag ik zelf kiezen welk Joy-kind(je) ik steun?

Je kan een van de voorgestelde kinderen kiezen. De voorgestelde kinderen hebben het dringendst hulp nodig. Je kan de keuze ook aan ons overlaten.
Wens je liever zelf te bepalen welk Joy-kind je steunt? Dan kan je het geslacht, de leeftijd en de regio kiezen.
Meer info over een kindje steunen, vind je hier.

Hoeveel kost het om een kind(je) te steunen?

Een kind steunen kan al vanaf €15 per maand. Je kan dit per kwartaal betalen, halfjaarlijks of in één keer. Hou er rekening mee dat een kind steunen een engagement voor enkele jaren is. Je kan uiteraard vroeger stoppen, maar dan moeten wij voor je kind een nieuwe steunouder zoeken. Dat is niet altijd makkelijk eens het kind een zekere leeftijd bereikt heeft.

Wens je liever voor een korte periode te steunen? Dan raden we je aan eenmalig een project te steunen.

Meer informatie over een kind steunen vind je hier en een overzicht van de projecten kan je hier bekijken.

Op alle documenten staat er een homenummer vermeld. Verblijft mijn Joy-kind dan altijd in een home?

Alle kinderen zijn verbonden aan een centrum, school of tehuis, maar dit wil niet zeggen dat alle kinderen ook echt in een home verblijven. We heten al onze centrums, tehuizen of instituten ‘homes’. Op alle documenten, zoals het profiel en het Annual Progress Report staat het home(nummer) vermeld.

In de ‘homes’ worden er vaak bijeenkomsten, groepsactiviteiten en kampen georganiseerd voor de kinderen. Ze schrijven er vaak ook hun kerstbrieven en de brief (of tekening) die bij het Annual Progress Report zit.

Kan ik mijn Joy-kind bezoeken?

Dit kan zeker. Wij hebben een aantal betrouwbare partners die (groeps)reizen organiseren. Indien je liever zelfstandig naar India reist, dan neem je best eerst met ons contact op om een afspraak te maken om je kind(je) te bezoeken. Om de privacy van het kind te beschermen zullen ontmoetingen altijd plaatsvinden op de school en in het bijzijn van een begeleider.

Wat gebeurt er met mijn bijdrage?

Alle bijdragen komen op een gemeenschappelijke rekening, maar wij noteren hoeveel jouw kindje krijgt. Elk kindje heeft ook slechts één steunouder. Tweemaal per jaar vertrekt het geld dan naar India waar onze lokale partner het ontvangt.

Een deel van je bijdrage gaat eveneens naar onze werking. Dat gebruiken we als Belgische organisatie om een goede opvolging te garanderen, om te sensibiliseren en om te investeren in nieuwe projecten. Concreet betekent dit dat we als we €100 ontvangen:

€80 gaat naar onze programma’s voor onderwijs (voor wie een Joy-kind steunt). Voor wie een gift stort voor onze projecten: je gift gaat naar het gekozen project of indien algemene gift gaat het naar het noodfonds (voorzien om hulp te bieden in geval van een humanitaire ramp of daar waar de nood het hoogst is).

€20 gaat naar communicatie met onze donateurs en sympathisanten, functionele en administratieve kosten (personeelskosten, bankkosten), fondsenwerving en sensibilisatie. We sensibiliseren over kinderen in armoede, kindslavernij enzoverder zodat deze gelden onrechtstreeks ten goede komen aan kinderen in nood.

De afhouding voor de bijdragen voor jouw steunkind: -20%

De afhouding van de giften is als volgt:
Giften tussen €1 – €2.499 : -20%
Giften tussen €3.000 – €4.999 : -12%
Giften vanaf €5.000 : -7%

Kan ik een fiscaal attest krijgen?

Vanaf een jaarlijks totaalbedrag van €40 ontvang je van ons een fiscaal attest. Wanneer je dus periodieke stortingen doet, tellen deze allemaal mee voor het fiscaal attest. De totaalsom op het attest kan je invullen op je aangifte voor personenbelasting om een vermindering van 45% op je werkelijke gedane giften te krijgen. Na deze vermindering betaal je dus geen €180 per jaar om een kindje te steunen maar slechts €99. Misschien blijft er dan wel iets over om een tweede kindje te steunen? 😉

Op welke naam en rijksregisternummer staat het fiscaal attest?

De naam op het fiscaal attest is de naam die je doorgeeft tijdens het betalingsproces. Let er dus goed op dat je de correcte gegevens invult (Bv. je officiële naam). Indien deze informatie niet overeenkomt met de informatie die het federale ministerie van Financiën heeft, zal je geen geldig fiscaal attest ontvangen.

Op het fiscaal attest zal vanaf 2025 ook je rijksregisternummer vermeld worden. Het rijksregisternummer dat je doorgeeft, moet het rijksregisternummer zijn van de persoon van wiens bankrekening de schenking komt. Heb je een dossier samen met je partner en staat jullie dossier op naam van je partner, maar komt de betaling eigenlijk van jouw rekening? Dan zetten we je dossier op jouw naam. De naam op het dossier moet overeenkomen met het rijksregisternummer en met de persoon van wie de schenking komt.

Je kan je rijksregisternummer doorgeven via volgend formulier: www.joyforkids.be/nationaal-nummer.

Waarom moet het rijksregisternummer doorgegeven worden?
Voor alle giften/bijdragen vanaf 1 januari 2024, zullen wij in 2025 het rijksregisternummer (=nationaal nummer) van de schenker moeten doorgeven. Dit is een verplichting opgelegd door Federale Overheidsdienst Financiën. Indien we geen rijksregisternummer ontvangen in 2024, kunnen we geen fiscaal attest uitreiken.

Door de schenkingen te koppelen aan een rijksregisternummer kan de belastingdienst de identiteit van de schenker vaststellen. Momenteel werd enkel de naam en het adres medegedeeld. Dat leidde soms tot vergissingen bij het opstellen van de fiscale attesten. Het rijksregisternummer zorgt voor een-op-een identificatie, waardoor vergissingen zoals schrijf- en typfouten in de naam of het adres niet meer zorgen voor een foutief fiscaal attest.

Als vanzelfsprekend mogen wij, als vzw, deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan het doorgeven aan de F.O.D. Financiën.

Waarom moet ik mijn rijksregisternummer doorgeven?

Voor alle giften/bijdragen vanaf 1 januari 2024, zullen wij in 2025 het rijksregisternummer (=nationaal nummer) van de schenker moeten doorgeven. Dit is een verplichting opgelegd door Federale Overheidsdienst Financiën. Indien we geen rijksregisternummer ontvangen, kunnen we geen fiscaal attest uitreiken.

Door de schenkingen te koppelen aan een rijksregisternummer kan de belastingdienst de identiteit van de schenker vaststellen. Momenteel werd enkel de naam en het adres medegedeeld. Dat leidde soms tot vergissingen bij het opstellen van de fiscale attesten. Het rijksregisternummer zorgt voor een-op-een identificatie, waardoor vergissingen zoals schrijf- en typfouten in de naam of het adres niet meer zorgen voor een foutief fiscaal attest.

Als vanzelfsprekend mogen wij, als vzw, deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan het doorgeven aan de F.O.D. Financiën.

Opgepast: Het rijksregisternummer dat je doorgeeft, moet het rijksregisternummer zijn van de persoon van wiens bankrekening de schenking komt. Heb je een dossier samen met je partner en staat jullie dossier op naam van je partner, maar komt de betaling eigenlijk van jouw rekening? Dan zetten we je dossier op jouw naam. De naam op het dossier moet overeenkomen met het rijksregisternummer en met de persoon van wie de schenking komt. 

Je kan je rijksregisternummer doorgeven via volgend formulier: www.joyforkids.be/nationaal-nummer.

Op welk adres ontvang ik mijn fiscaal attest?

Je ontvangt het attest op het mailadres doorgegeven bij de aanvraag om een kind/project te steunen. Het attest wordt altijd digitaal verzonden, laat ons weten indien je het toch liever per post ontvangt.

Kan ik een kopie krijgen van mijn fiscaal attest?

De wetgeving rond fiscale attesten staat ons helaas niet toe om duplicaten van de attesten uit te reiken. Je kan wel het nummer en het bedrag van het fiscaal attest bij ons opvragen en dit doorgeven aan de FOD Financiën. Het is niet nodig om het attest als bijlage mee te sturen met uw belastingaangifte. Hou het wel goed bij om het te kunnen voorleggen in geval van controle.

Vanaf welk bedrag is mijn gift fiscaal aftrekbaar?

Alle giften van minstens €40 geven je recht op een fiscaal attest. Het bedrag op je fiscaal attest is de som van alle giften die je tijdens het voorbije kalenderjaar hebt geschonken. Dit geeft je recht op een belastingvermindering van maximum 45% van het gestorte bedrag.

Hoeveel bedraagt het bedrag dat ik fiscaal kan aftrekken?

Het bedrag dat je kan aftrekken is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Dit kan gaan tot 45% van de werkelijk gestorte bijdragen die vermeld zijn op je fiscale attest.

Dit wil zeggen dat wanneer je dit jaar €100 stort, je volgend jaar €45 belastingvoordeel krijgt (afhankelijk van andere parameters). Zo betaal je op het eind van de rit slechts €55.

Wanneer heb ik geen of maar gedeeltelijk recht op een belastingvermindering?

 • Het bedrag van je belasting is nul. Als het bedrag van jouw belasting nul is (omdat je geen of weinig inkomsten hebt), kom je niet in aanmerking voor een belastingvermindering.
 • Het bedrag van jouw belasting is lager dan het bedrag van de vermindering. Als het bedrag van jouw belasting lager is dan het bedrag van de vermindering (omdat je inkomsten en dus ook het bedrag van je belasting erg laag zijn) krijg je slechts een belastingvermindering die zich beperkt tot het bedrag van jouw belasting.
 • Het bedrag van jouw giften overschrijdt bepaalde grenzen. Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:
  • ofwel 10% van het totale netto-inkomen
  • ofwel 376.350 euro

Vermeld altijd het totaal van de giften die aan de voorwaarden voldoen in jouw aangifte. De administratie zal, waar nodig, zelf de wettelijke beperkingen toepassen.

Opgelet in geval van een gemeenschappelijke belastingaanslag: als het inkomen van één van beide partners onder het belastbare minimum komt, dan kan men voor dat deel geen aanspraak meer maken op belastingvermindering.

Mijn fiscaal attest bevat verkeerde gegevens. Wat moet ik doen?

Wanneer je attest een verkeerd adres vermeld, hoef je het niet terug te sturen naar Joy for Kids vzw. Je houdt gewoon jouw fiscaal attest bij voor de belastingaangifte en vult het correcte bedrag in. Bezorg ons wel de correcte adresgegevens, zodat we je dossier kunnen aanpassen.

Indien het bedrag verkeerd staat vermeld, stuur je het fiscaal attest wel naar ons terug. Let op, doe dit voor 31 maart. Vermeld ook de volgende gegevens:

 • de betaalde bedragen
 • de data waarop het geld van je rekening is gegaan
 • het rekeningnummer van waarop de giften werden overgeschreven

Wanneer je naam verkeerd staat op het attest, mag je het fiscaal attest voor 31 maart terugsturen naar Joy for Kids vzw. Let wel, bezorg ons een kopie van de naam en voornaam van de rekeninghouder van waar de storting gebeurde. Dit is namelijk de rechthebbende van het fiscaal attest.

Zodra wij in het bezit zijn van het juiste bedrag en/of de juiste naam, zorgen we ervoor dat je zo snel mogelijk een nieuw fiscaal attest krijgt toegestuurd.

Voor overige vragen kan je ons contacteren via info@joyforkids.be of tijdens de kantooruren bellen naar 09 236 43 98.

 

Voor welk jaar ontvang ik een fiscaal attest?

Je ontvangt een fiscaal attest voor het kalenderjaar waarin je bijdrage minstens €40 was. Het gaat over alle stortingen die wij binnen dat kalenderjaar op onze rekening ontvangen.

Let op! Wanneer je op 29 december van het jaar je bijdrage stort… en wij ontvangen het bedrag op 31 december van dat jaar, telt het mee voor het fiscaal attest van dat jaar.

Ontvangen wij jouw bijdrage echter pas op 1 januari van het volgende jaar, dan zal het bedrag meetellen voor jouw fiscaal attest van het volgende jaar.

Bijvoorbeeld: Stort je je bijdrage op 29 december 2021, maar ontvangen we het pas op 1 januari 2022, zal het meetellen voor het fiscaal attest van 2022. Daarom vragen we om je bedrag voor 15 december te storten.

 

Waar vul ik mijn gift in op mijn belastingaangifte?

Vermeld in vak X, A van de belastingaangifte het bedrag van de giften die je in dat kalenderjaar gedaan hebt en waarvoor je een kwijtschrift hebt ontvangen.

Wordt het bedrag van mijn bijdrage doorgegeven aan het ministerie van financiën?

Wij geven jaarlijks alle gegevens en ontvangen bijdragen door aan het federale ministerie van Financiën. Daarom zal je het bedrag op tax-on-web al zien staat onder X,A.

Ik vind mijn gift niet terug on tax-on-web. Wat moet ik doen?

We versturen alle beschikbare informatie over de fiscale attesten naar de FOD Financiën voor 1 maart:

 • naam van de schenker,
 • het bedrag
 • het nummer van het fiscale attest.

Het ministerie verwerkt deze gegevens en vergelijkt ze met de gegevens uit haar databank om je aangifte op te stellen. Wanneer deze gegevens niet overeenstemmen, wordt je gift niet weergegeven op Tax-on-web.

Om dit te vermijden dienen wij te beschikken over de juiste naam en voornaam en het officiële adres. Een geboortedatum en rijksregisternummer (ondernemingsnummer voor vennootschappen) vergemakkelijkt de gegevensvergelijking voor de FOD Financiën.

Opgelet: gehuwde vrouwen dienen hun meisjesnaam te vermelden als dit ook zo op de identiteitskaart staat.

Hoe kan ik mijn steun stopzetten?

Je kan je steun makkelijk stop zetten door een mailtje te sturen naar info@joyforkids.be met je dossiernummer en het verzoek je dossier stop te zetten. Vergeet niet ook een eventuele doorlopende opdracht stop te zetten.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief