fbpx
Terug naar het overzicht

Fiscaal attest

Een fiscaal attest kan vanaf een jaarlijks totale bijdrage van 40 euro. Het fiscaal attest wordt in februari/maart van het jaar volgend op de storting verzonden.

Om jullie wat beter weg wijs te maken in de wereld van de fiscale attesten hebben we de meest gestelde vragen opgelijst.

Op welke naam staat het attest?

De naam en adres op het fiscaal attest zijn de gegevens die je doorgeeft tijdens het betalingsproces. De naam en het adres gekoppeld aan de bankrekening zijn dus de gegevens die op het attest komen te staan. Let er goed op dat je de correcte gegevens invult: je officiële naam en officieel adres. Indien deze informatie niet overeenkomt met de informatie die het federale ministerie van Financiën heeft, zal je geen geldig fiscaal attest ontvangen.

Digitale attesten

Wij voorzien enkel nog digitale fiscale attesten. Indien je nog een papieren belastingaangifte invult, kan je het document printen. Het digitaal fiscaal attest zal worden verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.

Ik ben mijn fiscaal attest verloren.
Kan ik een kopie verkrijgen?

Er mogen geen duplicaten van een fiscaal attest gegeven worden. Wat wel kan, is het bedrag en attestnummer meedelen. Op zich is het niet erg als je het attest verloren bent. Het enige wat je nodig hebt om je belastingaangifte in te vullen, is het bedrag en attestnummer.

Ben je verhuisd? Laat ons voor 31 december je nieuwe adres weten. Het adres op het attest moet overeenkomen met het adres waar je woont.

Hoeveel bedraagt het bedrag dat ik fiscaal kan aftrekken?

Het bedrag dat je kan aftrekken is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Dit kan gaan tot 45% van de werkelijk gestorte bijdragen die vermeld zijn op je fiscale attest.

Dit wil zeggen dat wanneer je dit jaar €100 stort, je volgend jaar €45 belastingvoordeel krijgt (afhankelijk van andere parameters). Zo betaal je op het eind van de rit slechts €55.

Wanneer heb ik geen of maar gedeeltelijk recht op een belastingvermindering?

  • Het bedrag van je belasting is nul. Als het bedrag van jouw belasting nul is (omdat je geen of weinig inkomsten hebt), kom je niet in aanmerking voor een belastingvermindering.
  • Het bedrag van je belasting is lager dan het bedrag van de vermindering. Als het bedrag van je belasting lager is dan het bedrag van de vermindering (omdat je inkomsten en dus ook het bedrag van je belasting erg laag zijn) krijg je slechts een belastingvermindering die zich beperkt tot het bedrag van jouw belasting.
  • Het bedrag van je giften overschrijdt bepaalde grenzen. Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:
    • ofwel 10% van het totale netto-inkomen
    • ofwel 376.350 euro

Vermeld altijd het totaal van de giften die aan de voorwaarden voldoen in je aangifte. De administratie zal, waar nodig, zelf de wettelijke beperkingen toepassen.

Opgelet in geval van een gemeenschappelijke belastingaanslag: als het inkomen van één van beide partners onder het belastbare minimum komt, dan kan men voor dat deel geen aanspraak meer maken op belastingvermindering.

Mijn fiscaal attest bevat verkeerde gegevens.
Wat moet ik doen?

Wanneer er op je attest een verkeerd adres staat, hoef je het niet terug te sturen naar Joy for Kids. Je houdt gewoon je fiscaal attest bij voor de belastingaangifte en vult het correcte bedrag in. Bezorg ons wel de correcte adresgegevens, zodat we je dossier kunnen aanpassen.

Indien het bedrag verkeerd staat vermeld, stuur je het fiscaal attest wel naar ons terug. Let op, doe dit voor 31 maart. Vermeld ook de volgende gegevens:

  • de betaalde bedragen
  • de data waarop het geld van je rekening is gegaan
  • het rekeningnummer van waarop de giften werden overgeschreven

Wanneer je naam verkeerd staat op het attest, mag je het fiscaal attest voor 31 maart terugsturen naar Joy for Kids. Let wel, bezorg ons een kopie van de naam en voornaam van de rekeninghouder van waar de storting gebeurde. Dit is namelijk de rechthebbende van het fiscaal attest.

Zodra wij in het bezit zijn van het juiste bedrag en/of de juiste naam, zorgen we ervoor dat je zo snel mogelijk een nieuw fiscaal attest krijgt toegestuurd.

Voor welk jaar ontvang ik een fiscaal attest?

Je ontvangt een fiscaal attest voor het kalenderjaar waarin je bijdrage minstens €40 was. Het gaat over alle stortingen die wij binnen dat kalenderjaar op onze rekening ontvangen.

Let op! Wanneer je op 29 december 2023 je bijdrage stort en wij ontvangen het bedrag op 31 december 2023, telt het mee voor het fiscaal attest van 2023. Ontvangen we je bijdrage echter pas op 1 januari 2024, dan zal het bedrag meetellen voor je fiscale attest van 2024.

Waar vul ik mijn gift in op mijn belastingaangifte?

Vermeld in vak X, A van de belastingaangifte het bedrag van de giften die je in dat kalenderjaar gedaan hebt en waarvoor je een kwijtschrift hebt ontvangen.

Wordt het bedrag van mijn bijdrage doorgegeven aan het ministerie van financiën?

Ja, wij zijn verplicht om jaarlijks alle gegevens en ontvangen bijdragen door te geven aan het federale ministerie van Financiën. Daarom zal je het bedrag op tax-on-web al zien staat onder X,A.

Ik vind mijn gift niet terug on tax-on-web.
Wat moet ik doen?

We versturen alle beschikbare informatie over de fiscale attesten naar de FOD Financiën voor 1 maart: naam van de schenker, het bedrag en het nummer van het fiscaal attest.

Het ministerie verwerkt deze gegevens en vergelijkt ze met de gegevens uit haar databank om je aangifte op te stellen. Wanneer deze gegevens niet overeenstemmen, wordt je gift niet weergegeven op Tax-on-web.

Opgelet: gehuwde vrouwen dienen hun meisjesnaam te vermelden als dit ook zo op de identiteitskaart staat.

Heb je nog andere vragen over fiscale attesten? Neem dan zeker contact met ons op.

Terug naar het overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief