fbpx

Testament

Onze Joy for kids-familie bestaat gelukkig uit een groot aantal sponsors en schenkers, die dankzij hun bewogenheid en betrokkenheid ervoor zorgen dat veel kinderen in India kunnen studeren en ons ook toelaten een aantal projecten te ondersteunen.

Afgelopen jaren hebben enkele steunouders onze organisatie opgenomen in hun testament. Wij zijn deze mensen uiteraard zeer dankbaar, omdat wij hierdoor een groot aantal kinderen bijkomend en voor lange tijd kunnen helpen.

Wat is een humanitair legaat ?

Een humanitair legaat houdt in dat je een deel van je vermogen na je overlijden overmaakt of nalaat aan een organisatie met de bedoeling dat het een zinvolle bestemming krijgt bv. mensen in nood helpen, een humanitair project financieren…

Hoe gaat dit nu praktisch in zijn werk ?

Je moet een testament opmaken waarin je bepaalt welke organisatie(s) je wenst te steunen met de middelen die je na je overlijden nalaat. Een testament kan uiteraard nooit voorbijgaan aan een aantal wettelijke bepalingen t.o.v. familieleden. Indien je geen wettelijke erfgenamen hebt en geen testament nalaat, gaat je ganse vermogen naar de staat. Je kan daar echter anders over beslissen en een legaat laten opmaken bij de notaris.


Veel gestelde vragen over legaten:

Hoe kan ik een legaat opmaken ?

Een legaat is pas geldig na het overlijden van de erflater en mag enkel uitgevoerd worden als er een geldig testament is. Dit kan op twee manieren:

Hoe zit het met de successierechten ?

Humanitaire organisaties genieten van het minimum tarief d.w.z. 6,60 % voor instellingen van openbaar nut en 8,50% voor vzw’s.

Welke soorten legaten zijn er ?

Bij het opmaken van je legaat heb je drie mogelijkheden:

Wie voert het testament uit ?

Een legaat wordt altijd uitgevoerd overeenkomstig de wensen van de overledene. Het is aangewezen dat een notaris erover waakt dat dit correct gebeurt, maar dit hoeft niet. De erflater mag ook een andere testamentuitvoerder aanstellen: een familielid, een goede vriend…

Wat gebeurt er met de onroerende goederen die je overmaakt ?

Onroerende goederen worden meestal verkocht en de opbrengst van de verkoop wordt door de begunstigde organisatie gebruikt om haar of de door jou bepaalde doelstellingen te realiseren.

Wat gebeurt er met je vermogen ?

Als je in je testament uitdrukkelijk bepaald hebt voor welk doel het legaat moet gebruikt worden (bv. voor een aantal kinderen, voor een project) zal de organisatie ervoor zorgen dat de middelen zo goed mogelijk en conform de wens van de overledene aangewend worden.

De overheid, de notaris en een eventuele testamentuitvoerder zullen nauwgezet toezien dat alles correct verloopt.

Wat als ik toch nog van mening verander ?

Je kan altijd en ten allen tijde je testament herroepen of wijzigen.

Wat zijn Duo-legaten ?

Bij een duo-legaat geeft men bij testament een legaat aan één persoon en een legaat aan een vzw bv. een humanitaire organisatie.

Art.64, alinea 2 van het Wetboek van successierechten stelt dat men een persoon een legaat kan nalaten, vrij van successierecht, op voorwaarde dat een tweede erfgenaam bereid is, naast de successierechten op het eigen deel ook de successierechten van de andere bevoorrechte over te nemen.

Hoe werkt een duo-legaat?

De successierechten die erfgenamen moeten betalen die geen dichte familie zijn van de overledene, kunnen heel hoog oplopen. Het tarief stijgt naarmate het bedrag van het erfdeel in een hogere schijf terechtkomt. Voor verre familieleden, zoals een neef of vrienden, kan het tarief zo oplopen tot 65 procent. Het tarief dat goede doelen moeten betalen bedraagt 8,5 procent.

Bij een duo-legaat betaalt het goede doel zijn eigen erfbelasting en ook de erfbelasting van de andere erfgenamen. Doordat de erfenis verdeeld wordt over het goede doel en de andere erfgenamen, valt een kleiner deel van de erfenis in het hoge tarief. Daardoor zal het volledige bedrag aan erfbelasting lager liggen dan zonder duo-legaat. Het goede doel wint omdat het ook een stukje van de erfenis krijgt, en de erfgenamen winnen omdat ze meer overhouden dan wanneer ze op de volle pot erfbelasting zouden hebben betaald.

Voorbeeld :

Zonder duo-legaat: Een goede vriend erft 500.000 euro van een alleenstaande. Als die vriend de volledige erfenis houdt, betaalt hij 305.000 euro aan erfbelasting. Hij houdt dus slechts 195.000 euro over.

Met duo-legaat: De vriend erft 250.000 euro en Joy for Kids eveneens 250.000 euro. Het totaal aan erfbelastingbedraagt 163.750 euro. Joy for Kids betaalt dat volledige bedrag. Zo krijgt Joy for Kids netto 86.250 euro in handen, terwijl 250.000 euro netto naar de vriend gaat.


Voor meer informatie kan je contact opnemen met ons of met uw notaris.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief