fbpx
Terug naar het overzicht

Jaarverslag Joy for Kids vzw 2018

2018 stond in het teken van de India Day, een nieuwe werknemer en grote veranderingen met het oog op de toekomst.

Vorig jaar stond in het teken van verandering bij De Vreugdezaaiers. Met het oog op de toekomst werd een nieuw naam gekozen en een plan opgemaakt. Dat harde werk heeft zich vertaald in een nieuwe start voor 2019 met Joy for Kids vzw, een nieuw logo en een nieuwe website.
Maar er werd in 2018 uiteraard nog meer gerealiseerd. Hierbij een overzicht van onze werking:

GESTEUNDE PROJECTEN

Vreugdezaaiers VSKO vzw ontving in 2018 maar liefst:  € 537.108,80 waarvan €461.202,80 sponsorbijdragen en €75.906 giften voor projecten.

Steun aan kinderen

Met het bedrag van €461.202,80 werden 2.831 kinderen gesteund in 108 instituten verdeeld over 12 staten in India.

Voor 54 kinderen vonden we steunouders. Voor 298 kinderen werd helaas de steun door de sponsor ( vroegtijdig) beëindigd om verscheidene redenen. De voornaamste reden is ouderdom van de steunouder.

Voor 2019 wordt prioriteit gesteld aan nieuwe steunouders aan te trekken en een jongere doelgroep aan te spreken.

steun aan projecten

In 2018 werden 15 projecten gesteund met een budget van €75.307,60:

 • Projecten in Mount Carmel Convent (Kochi)
 • Holy Angels instituut voor aankoop medicatie (Thiruvanantapuram)
 • Werkingskosten ‘Kegels Orphanage’ (Bhubaneshwar)
 • Deepti Sadan Hostel & education centre, Parlakhemundi (Orissa) educational, therapeutic activities for handicapped children.
 • Drop out children via Zusters Ursuline (Chhattisgarh)
 • St.Ignatius gezondheids- en educatiecentrum, Honavar (Karanataka): vaardigheidsgerichte training van jonge plattelandsmeisjes en schoolverlaters met het oog op betaald werk en een waardig leven.
 • Goethals Medical Health Centre: aankoop medicatie + gratis onderzoeken, behandeling voor de armen doorverwezen door de Missionaries of Charity (Calcutta). (Project zal in Juni terug online komen)
 • Dringende herstelling van de wasplaats voor de 60 hostelkinderen in Loreto School Entally (Calcutta). De lavabo’s en douches werden 40 jaar geleden gebouwd en zijn sindsdien niet meer ingrijpend aangepast. (Werken zijn van start gegaan)
 • Medische bijstand in Entally (lopend project) De kinderen uit de sloppenwijken zijn verzwakt en worden gemakkelijk ziek. Ze hebben dikwijls medische verzorging en medicatie nodig. Wekelijks komt een dokter langs.
 • Aankoop bedden en fysiotherapie materiaal voor het dispensarium (lopend project)van de Zusters Ursulinen (Gumla).
 • Asha Kiran Shelter Home (lopend project):opvangcentrum voor meisjes die konden gered worden van mensenhandel en van illegale, gevaarlijke tewerkstelling.
 • Bouw van een afdak in Christo Jyoti School, Allada, Orissa. Er was dringend behoefte aan een open afdak zodat de meisjes er in de zomerperiode (bij meer dan 40°C) in de schaduw kunnen studeren en in de moessontijd het afdak zou kunnen gebruikt worden om de was te drogen. (Werken zijn van start gegaan)
 • Enkele instituten in Kerala (en Karnataka) kregen na de zeer zware overstromingen in augustus, extra hulp voor de meest getroffen gezinnen.

noodfonds

Het noodfonds ontving in 2018 €598,40. De Raad van Bestuur besliste om het noodfonds toe te kennen aan de slachtoffers van een zwaar autobus accident. Het instituut in Surada (Orissa) zorgt voor opvang van de kinderen, waarvan de ouders slachtoffer werden in het ongeluk. Een open bus met 50 mensen stortte in de afgrond. 14 mensen overleefden het niet, 36 waren zwaar gewond. 

India Day

Op zondag 22 april 2018 werd in Gent de India Day georganiseerd. 300 gasten waren aanwezig om te genieten van Indische keuken, lezingen, dans en henna. Deze dag heeft na aftrek van de kosten € €2816,94 opgebracht.

Veranderingen

De Vreugdezaaiers verwelkomde in 2018 ook een nieuwe werknemer: Lana.

Er werd een toekomstplan uitgewerkt om de dalende trend in steun tegen te gaan en het voorbestaan van de organisatie op lange termijn veilig te stellen. Het plan bestaat uit vijf fases waarvan fase 1 in 2018 van start ging. De naamsverandering naar Joy for Kids vzw werd goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering en gepubliceerd in het Staatsblad. Er werd ook een nieuw logo ontworpen

In 2019 gaat de tweede fase van start met het ontwerp van een nieuw logo en een nieuwe website. Fase 3 van het plan zal van start gaan in het najaar van 2019.

Terug naar het overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief