fbpx

Kinder-
beschermingsbeleid

WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID?

Conform het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989) willen wij bij Joy for Kids actief meewerken om de rechten van alle kinderen en jongeren tot en met 21 jaar, die aan ons steunprogramma en projecten deelnemen, te respecteren.

Dit  kinderbeschermingbeleid ziet er dan ook op toe dat het recht van kinderen op bescherming tegen alle vormen van misbruik in alle situaties nageleefd wordt.  (IVRK, art. 19).

Dit document:

OP WIE HEEFT HET BELEID BETREKKING?

Het beleid van Joy for Kids inzake de bescherming van kinderen is van toepassing op alle personeelsleden, alle partners (leden van de raad van bestuur en de algemene vergadering, vrijwilligers, steunouders en donateurs, werknemers, adviseurs, en vertegenwoordigers van partnerorganisaties en lokale overheden), alle bezoekers (journalisten, media, onderzoekers, personaliteiten enz.) die via Joy for kids met kinderen in contact komen.

PRINCIPES

Ons beleid inzake de bescherming van kinderen steunt op een reeks principes die deel uitmaken van het IVRK:

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Iedereen die banden heeft met Joy for Kids en ermee samenwerkt moet waken over de bescherming van kinderen. De personen op wie dit beleid van toepassing is, zijn gebonden aan volgende verantwoordelijkheden.

De personeelsleden, partners, bezoekers en verantwoordelijken van Joy for Kids verbinden zich ertoe:

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief