fbpx

Nationaal nummer

Beste Schenker,


Via onderstaand formulier kan je je nationaal nummer (=rijksregisternummer) doorgeven:

Waarom?

We willen het de schenkers die ons steunen zo makkelijk mogelijk maken om te genieten van het belastingvoordeel waar ze recht op hebben. Door de giften/donaties/bijdragen te koppelen aan het nationaal nummer, kan de belastingsdienst de identiteit van de schenker met zekerheid vaststellen. Momenteel wordt enkel de naam en het adres van de schenkers medegedeeld. Dat leidt soms tot vergissingen bij het opstellen van de fiscale attesten. Het nationaal nummer zorgt voor een-op-een identificatie van de schenker, waardoor vergissingen zoals schrijf- en typefouten in de naam of het adres niet meer zorgen voor een foutief fiscaal attest.

Hartelijk dank voor uw medewerking en blijvende steun!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief