fbpx

Organisatie en geschiedenis

Onze organisatie Joy for Kids vzw is in 2019 ontstaan uit De Vreugdezaaiers met een rijke geschiedenis. Met reeds 49 jaar ervaring in India vormde De Vreugdezaaiers een mooie basis om op verder te bouwen. Vandaag is Joy for Kids vzw een steunplatform voor kinderen in ontwikkelingslanden. Voorlopig zijn wij enkel actief in India.

India

Onderwijs

Onderwijssysteem

Duurzaamheid

Transparantie

Samenwerking

Geschiedenis Vreugdezaaiers

Onze werking

Joy for Kids vzw zoekt financiële steun voor kinderen, zodat ze in een veilige, gezonde omgeving kunnen opgroeien, spelen en leren. Hoewel onze focus vooral ligt op onderwijs, werken wij ook aan het algemene welzijn van het kind. Dit gaat uiteraard verder dan enkel onderwijs. Zo is het ook belangrijk dat het kind een goede gezondheid heeft, toegang heeft tot gezonde voeding en vooral kan spelen. Want elk kind verdient het om te glimlachen.

Wij hebben ook een kinderbeschermingsbeleid waar al onze partners, steunouders en medewerkers zich aan moeten houden.

India

Joy for Kids vzw is actief in India. Daar werken we samen met 103 lokale partners uit 12 staten.

We zijn actief in Assam, Bihar, West Bengal, Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Kerala en Tamil Nadu.

Onderwijs

We geven meer dan 2.400 kinderen de kans om naar school te gaan dankzij de financiële steun van steunouders. Deze steun wordt gebruikt om het inschrijvingsgeld van de school, schoolbenodigdheden, uniformen, warme maaltijden, medische kosten en eventueel een kerstattentie te bekostigen. De exacte verdeling van uw steun is afhankelijk van het instituut waar jouw Joy-kind naar school gaat. Daarnaast zijn er nog enkele administratieve kosten die in rekening worden gebracht.

Onze lokale partners zijn vaak katholieke congregaties met een school, maar we steunen ook scholen die geen religieuze achtergrond hebben. Op alle scholen zijn kinderen van verschillende religies en achtergronden welkom!

Kinderen worden vaak al op jonge leeftijd thuis gehouden om te werken. Ze moeten hard werken om hun steentje bij te dragen voor onderhoud en voeding voor het hele gezin. De ouders zijn arm en ongeletterd waardoor ze minder belang hechten aan onderwijs. Een kind naar school sturen kost geld en dan verliezen de ouders ook nog eens het inkomen van het werk van de kinderen. Hierdoor worden kinderen vaak van school gehouden. Zonder onderwijs hebben zij geen beter toekomstperspectief dan hun ouders. Deze cirkel doorbreken is de basis van onze werking.

Onderwijssysteem

Onderwijs in India is sinds 2010 verplicht voor kinderen tussen de 6 en 14 jaar. De overheid nam de beslissing om op die manier kinderarbeid tegen te gaan. De realiteit is echter dat dit niet wordt afgedwongen en dat voor de armste gezinnen dit ook niet haalbaar is. Er zijn extra stappen nodig om kindslaven, kinderen met een beperking en meisjes uit traditionele stammen en lagere kasten te bereiken. Daarom is onze werking zo belangrijk. Door net deze groepen kinderen en hun gezinnen meer kansen te geven, kunnen we structurele verandering teweegbrengen.

Openbaar onderwijs is in India technisch gezien gratis, maar de ouders moeten instaan voor boeken, schooluniform en vervoer. Voor de vaak arme gezinnen is dit een te zware kost en daarenboven is het openbaar onderwijs is van zeer laag niveau waardoor hun opleiding niet zal leiden tot goede jobkansen en uiteindelijk tot het doorbreken van de armoedecyclus. Op een privéschool leren kinderen ook Engels wat hun toekomst perspectieven aanzienlijk vergroot. Wij vinden het belangrijk om ook kinderen uit de armere lagen van de gemeenschap de kans te geven om naar een goede (privé)school te gaan.

Het onderwijssysteem in India verschilt ook structureel van het onze. De verschillen zijn afhankelijk van de regio, maar het grootste verschil is de structuur. Het lagere onderwijs heeft dezelfde structuur, nl. van jaar 1 tot jaar 6. Daarna telt men in India verder. Het eerste middelbaar bij ons is dus in India het 7de leerjaar. Na het 10de leerjaar (bij ons het 4de middelbaar), moeten de kinderen verplicht deelnemen aan het staatsexamen. Wie slaagt kan verder gaan naar de pre-university course (PUC). Dit zijn de klassen 11 en 12 (bij ons 5de en 6de middelbaar), of soms ook PUC 1 en PUC 2 genoemd. Op het einde van het 12de jaar is er opnieuw een staatsexamen. Indien ze hiervoor slagen, kunnen ze een hogere opleiding starten.

Daarnaast begint en eindigt het schooljaar in India op andere tijdstippen. In India kent met het begrip “grote vakantie” niet maar er zijn wel lange vakantieperiodes die kunnen verschillen van staat tot staat. Een volledige overzicht van de variaties in onderwijs kan je vinden in deze blogpost.

Naast onderwijs zijn wij ook actief betrokken bij verscheidene projecten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het welzijn van het kind. Neem zeker een kijkje op onze projectpagina.

Onze lokale partners beslissen welke kinderen recht hebben op steun. Zij hebben maatschappelijk werkers ter plaatse die de kinderen opvolgen. Wanneer de ouders gezamenlijk minder dan 15.000 Indische roepies of ongeveer 125 euro per maand verdienen, komt het kind in aanmerking voor financiële steun.

Duurzaamheid

Bij Joy for Kids vzw hechten we ook belang aan duurzaamheid. Want de toekomst van kinderen veilig stellen gaat breder dan alleen onderwijs voorzien. Zo werken we aan het ecologischer maken van de scholen door zonnepanelen te plaatsen, het opnemen van een ecoplan in het curriculum en ondersteunen we ook milieuvriendelijke initiatieven. Maar ook binnen onze organisatie proberen wij op een duurzame manier te werk te gaan. In de eerste plaats sturen wij geen goederen naar India om zo onze ecologische voetafdruk te verlagen. Materialen worden steeds ter plaatse gezocht en aangekocht. Wij gaan eenmaal per jaar ter plaatse en blijven daar voor een langere periode, zo beperken we onze reizen en bijhorende uitstoot.

Transparantie

Wij vinden transparantie belangrijk. Wanneer je een storting doet voor Joy for Kids vzw, dan zal er 20% van het bedrag naar onze werking gaan. Bij een bedrag vanaf €2.500 door eenzelfde gever zal het ingehouden bedrag lager liggen. Die werkingsbijdrage is nodig om op professionele wijze te kunnen blijven werken.
Een goede opvolging en stabiele ondersteuning is belangrijk voor zowel de steunouders, de partners ter plaatse en ook voor de kinderen. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk om tewerkstelling te creëren in de sociale sector.

Samenwerking

Joy for Kids vzw stapt af van het klassieke model van ontwikkelingshulp en focust op ontwikkelingssamenwerking. Hierbij ligt de nadruk op een samenwerking tussen Joy for Kids vzw en de lokale partners. Alle initiatieven komen van onze lokale partners en de mensen ter plaatse. Zij verzorgen volledig het organisatorische luik, met respect voor de lokale gewoontes en cultuur.

Wij proberen steeds de lokale cultuur te respecteren, mits de rechten van het kind worden gerespecteerd. Indien dit niet het geval is, zullen wij in de eerste plaats helpen om hier verandering in aan te brengen door educatie en emancipatie.

Tenslotte onderschrijven wij het belang van gelijkheid. Zo controleren wij de werking van de lokale partners en moeten zij verantwoording afleggen over de bestede financiële middelen. Daartegenover staat dat wij als organisatie ook verantwoording verschuldigd zijjn aan onze partners in India. Zij krijgen inzicht en inspraak in onze werking en in onze plannen.


Geschiedenis De Vreugdezaaiers

De beginjaren

Joy for Kids vzw is gegroeid uit De Vreugdezaaiers. Een organisatie die het licht zag door de inspanningen van Pater Delooz (Franciscaan). In 1958 reisde Pater Delooz voor de eerste maal naar Rwanda waar hij Zuster Irma Derycke ontmoette, die zich over het lot van een honderdtal Mulatten-weeskinderen ontfermde. Deze kinderen zouden in de onafhankelijkheidsstrijd vermoord worden. In zijn queste om deze kinderen een overlevingskans te geven, kwam hij in contact met Barones della Faille. Zij had reeds een liefdadigheidsinitiatief waarbij kinderen uit de Bidonvilles in Parijs (de achterbuurt) naar België op vakantie konden komen. Pater Delooz en Barones della Faille gingen nauwer samenwerken om al deze kinderen te helpen. Zo ontstond de eerste werking van De Vreugdezaaiers en dat is de opvang van vakantiekinderen uit Parijs.

Pater Delooz – Zuster Irma Derycke

Door deze eerste samenwerking komt Pater Delooz in contact met vele, vaak kinderloze, onthaalgezinnen. Hij erkent dat deze gezinnen graag permanent een kind een betere thuis wouden geven en hij gaat op zoek naar adoptie bronnen. Eind jaren ‘60 ontmoette hij Moeder Teresa in Brussel en bespreekt met haar zijn adoptieplannen. Zij adviseerde hem om naar India te komen en contacten te leggen. Zo komen in december 1970 de eerste adoptiekinderen aan in België. Aanvankelijk wordt alleen gewerkt met de weeshuizen van Mother Teresa. Door de stijgende vraag, werden er ook contacten gelegd met andere weeshuizen.

Vaak wilden familie en vrienden van de adoptiegezinnen ook een steentje bijdragen aan de kinderen die in India achterbleven. Zo ontstond naast de vakantiekinderen en adoptie de volgende werking van De Vreugdezaaiers onder de noemer van financiële adoptie oftewel individuele financiële steun aan kinderen in India zelf. Door de jaren heen groeide het netwerk van De Vreugdezaaiers met een steeds groter aantal scholen en instituten. De organisatie werd actief over heel India, met uitzondering van het noorden (Kashmir). De Vreugdezaaiers werd zo expert van ontwikkelingshulp aan kinderen in India.

Projecten

Vanuit India kwam er ook steeds meer vraag om specifieke projecten los van onderwijs te steunen. Door de jaren heen steunde De Vreugdezaaiers tal van projecten.

Uiteraard zijn we het sterkste op vlak van onderwijs en dit vertaalde zich ook in de projecten. Zo werden er fondsen opgericht voor het aankopen van schoolmateriaal, er werden speciale lesprogramma’s ontwikkeld en er werd een voedingsprogramma begonnen waarbij de kinderen een warme maaltijd per dag kegen.

Ook op vlak van infrastructuur was De Vreugdezaaiers betrokken bij tal van projecten. In Madurai (Tamil Nadu) hielpen De Vreugdezaaiers uit België en Luxemburg mee met het bouwen van een school. Een van onze recentere projecten was het plaatsen van zonnepanelen op schoolgebouwen en internaten in de staat Assam. Daarnaast hebben we ook kleinere projecten gerealiseerd waarbij we b.v. afdaken hebben laten plaatsen om de kinderen te beschermen tegen de zon tijdens de hete maanden en de regen tijdens het regenseizoen in zowel Orrisa als Chhattisgarh.

Ook op medisch vlak is er steeds veel nood. Zo was De Vreugdezaaiers betrokken bij het inrichting van tal van dispensariums. In Kolkata was er een grootschalig project met steun aan kinderen met kanker. We droegen ook ons steentje bij aan het Goethals Health Care Centre. Een centrum dat gratis onderzoek en behandeling voorziet voor de armsten in West-Bengal. Daarnaast was er ook steun voor aankoop van medisch materiaal, generatoren, onderhoud van toestellen en zoveel meer in ondermeer het Sint-Joseph’s Hospital in Tamil Nadu. Ten slotte was er steun aan een Melaatsen Centrum in Madurai, Tamil Nadu. Met 49 jaar is de lijst van projecten ontzettend lang en is dit slechts een korte opsomming van een aantal voorbeelden.

Sommige projecten hebben uiteraard een impact op de hele gemeenschap en zijn niet louter op kinderen gericht. Zo hebben we ook waterputten geplaatst.

Recent zijn we actief in Ranchi (Jharkhand) voor het project Asha Kiran, dat kinderen opvangt nadat ze zijn bevrijd uit de kindslavernij.

Verandering

In 2011 werd het luik adoptie bij De Vreugdezaaiers stopgezet en overgedragen aan Ray of Hope. Wie vragen heeft rond adoptie en nazorg kan contact opnemen met Annelies De Prest van Ray of Hope: info@rayofhope.be of 09 356 75 79.

In 2012 werd de werking van de vakantiekinderen uit Parijs om financiële redenen ook stopgezet.

De laatste jaren lag de focus van De Vreugdezaaiers dus vooral op individuele steun aan kinderen en projectwerking. Door een daling in steun werd in 2018 besloten om de organisatie nieuw leven in te blazen met ondermeer een nieuwe naam en website. Zo werd Joy for Kids vzw geboren.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief