fbpx

Waarom?

Waarom doen wij wat we doen?

Armoede omvat veel meer dan alleen een gebrek aan financiële middelen. Armoede zorgt ervoor dat kinderen opgroeien met een negatief zelfbeeld en gebrek aan een gezond gevoel van eigenwaarde. Kinderen in armoede missen hierdoor perspectief en groeien op tot volwassenen zonder hoop. Het is de missie van Joy for Kids vzw om hier verandering in te brengen.

Kinderarbeid

Uit een rapport van de Indische overheidsdienst voor statistiek verschenen in 2011 bleek dat 10,1 miljoen kinderen tussen de 5 en 14 jaar moeten werken of thuis worden gehouden. Dit is dus 1 op 4 kinderen die niet naar school kunnen gaan. Het gaat over 4,5 miljoen meisjes en 5,6 miljoen jongens. Dit is waarom wij niet specifiek de nadruk op meisjese als het om ondersteuning van kinderen gaat. De meeste kinderarbeid komt voor in de staat Uttar Pradesh en Bihar waar wij ook actief zijn. Hoewel kinderarbeid nog steeds het meeste voorkomt op het platte land, is er een stijging in kinderarbeid in stedelijke gebieden. Het grootste probleem is dat kinderarbeid zich niet meer afspeelt in fabrieken, maar zich verplaatst heeft naar de privé sfeer waardoor het nog moeilijker te bestrijden is.
Dit zijn de vijf sectoren waar het meeste kinderarbeid is:

Kindhuwelijken

“Ondanks het feit dat kindhuwelijken aan het dalen zijn, is het aantal kindhuwelijken in India nog steeds het hoogste in de wereld. Meer dan een kwart van de meisjes onder 18 worden uitgehuwelijkt.”

Bron National Geographic

Het uithuwelijken van kinderen is in India helaas nog steeds een gangbare praktijk die vooral voortkomt uit armoede. Wanneer je moeders vraagt waarom ze hun dochters hetzelfde lot laten ondergaan als hen, vertellen ze dat het de enige manier is om hun dochters een overlevingskans te geven. Deze spiraal kan enkel doorbroken worden wanneer we meisjes naar school laten gaan en zo een kans geven op een betere toekomst.

Een sponsor uit een ver land die hen ondersteunt en toont dat er iemand om hen geeft, doet wonderen voor zo’n kind. Het leert hen dat ze er mogen zijn, dat ze waardevol zijn en het stimuleert hen om hun best te doen op school en zo te bouwen aan een hoopvolle toekomst!

Waarom is het belangrijk dat jij helpt?

“In a world where you can be anything, be kind.”

De enige manier om ongelijkheid en armoede uit te roeien, is door actief deel te nemen aan processen om dit onrecht te verhelpen. Steun geven aan organisaties die kinderen helpen, geeft ook een duidelijke stem aan het belang van steun voor kansarme kinderen.

Waarom is het nog steeds nodig?

Het klopt dat sommige regio’s in India aan het ontwikkelen zijn en dat armoede daar aan het verminderen is. Helaas zijn er nog steeds regio’s met extreme armoede. Door de klimaatverandering zijn er ook veel regio’s die met natuurrampen te maken krijgen. De voorspellingen zijn dat de armste regio’s in de toekomst het zwaarst zullen getroffen worden. Het is dus belangrijk dat we ons voorbereiden op het ondersteunen van de getroffen regio’s.

Waarom enkel India?

De roots van onze organisatie liggen in India. Hoewel er in India duidelijke vooruitgang wordt geboekt zijn er nog steeds regio’s met enorme ongelijkheid en extreme armoede. Zo lang er dus sprake is van extreme armoede, zal Joy for Kids vzw aanwezig zijn in India. Dit gezegd zijnde, willen wij onze werking in de toekomst ook verder uitbreiden naar andere landen, mits we onze waarden zoals transparantie en connectie daar ook kunnen toepassen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief